Trainingen in het onderwijs

Training Gespreksvaardigheden

(voor mentoren, docenten, studenten, stagiaires)

In vier bijeenkomsten wordt er vanuit de theorie praktisch geoefend.

Doelen zijn:

 • bewust worden van het eigen referentiekader
 • luisterhouding oefenen
 • doelgericht gesprek voeren
 • vrij spreken
 • moedig vragen stellen
 • gespreksniveaus herkennen en bepalen
 • gespreksposities ervaren
 • soorten gesprek onderscheiden
 • opbouw van een gesprek
 • eigen communicatiestijl weten
 • theorie bestuderen

Bijeenkomst 1: Luisteren

Bijeenkomst 2: Status, lichaamstaal

Bijeenkomst 3: (Innerlijke) Status en TA

Bijeenkomst 4: Talentgericht loopbaangesprek

Deze training wordt op maat gemaakt na intake en onderzoek naar de scholingsbehoeften d.m.v. interviews.

 

 

Training “Groepslessen”

(voor de leerlingen)

In  deze training wordt in een aantal blokuren in en met de klas, samen met de mentor, gewerkt aan een veilig leerklimaat.        Het doel is dat elke leerling ervaart dat je jezelf kunt zijn in deze klas, dat je gezien en gewaardeerd wordt.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a.

 • imago, zelfbeeld
 • respectvol zijn
 • interesse in de ander
 • gevoelens en behoeften
 • (voor)oordelen
 • ruimte innemen
 • grenzen aangeven
 • omgaan met conflicten
 • communicatie, lichaamstaal
 • omgaan met stress

Ook deze training wordt op maat gemaakt in overleg met de mentor.

We maken gebruik van verschillende werkvormen en oefeningen.

Ook kunnen we de leerlingen een praktische opdracht meegeven.

 

 

 

Training Sociale Vaardigheden (voor leerlingen)

Training Groepsdynamiek (voor docenten)